Onderhoud van de Loodaccu

Opslag van de Accu

 • Alle loodaccu's, AGM accu's en Gel accu dienen in volledig geladen toestand opgeslagen te worden.
 • Controleer alle opgeslagen accu's 1x per 2 maanden en laad deze zo nodig op
 • Volledig geladen gel / agm en loodaccu's kunnen 6 maanden in opslag staan zonder problemen. Maar laad de accu wel op voor het eerste gebruik.
 • Indien de accu's in een elektrisch apparaat staan zoals een scootmobiel of elektrische rolstoel en gedurende meer dan twee weken niet worden gebruikt, moeten de accu's eerst opgeladen worden en vervolgens losgekoppeld worden.
 • Vermijd bij de opslag extreem hoge en lage temperaturen.
 • De Gel, AGM en Loodaccu's hoeven niet bijgevuld te worden met water. Ze zijn volledig onderhoudsvrij.
 • Indien de accu leeg wordt opgeslagen zal deze al snel niet meer te gebruiken zijn.  De lader zal de accu niet meer kunnen opladen en de accu zal vervangen moeten worden. Dit geldt voor loodaccu's, AGM accu's en Gel accu's.
 • Voor grotere accu's kunt u ook de accu eerst helemaal laden met de gewone lader, en dan tijdens de opslag aansluiten op een kleine lader die de accu in conditie houdt.

 

Veiligheid - Accu's kunnen gevaarlijk zijn

 • Het laten vallen van gereedschap op de accupolen kan leiden tot een elektrische schok, vonken, raak, brand of zelfs een explosie. Wees voorzichtig in de buurt van blootliggende accupolen.
 •  
 • Accu-aansluitingen en accupolen bevatten lood en loodverbindingen alsmede andere chemicaliën waarvan algemeen bekend is dat deze kankerverwekkend zijn. Was altijd uw handen na contact met deze onderdelen.
 •  
 • Wees altijd voorzichtig. Accu's produceren explosieve gassen. Houd vlammen, vonken en sigaretten altijd uit de buurt van accu's. Draag altijd een veiligheidsbril bij het werken met accu's. Zorg voor voldoende ventilatie. Monteer de accu's niet in een afgesloten houder.
 • Probeer nooit de afsluitdoppen de openen.
 • Oude loodaccu's zijn vrijwel 100% recyclebaar. Lever uw oude accu in bij uw leverancier of een winkel waar ze batterijen verkopen. Iedere verkopen van batterijen is verplicht oude batterijen in te nemen.

 

Accu-inbouwen

 •  Neem de inbouwinstructies van de fabrikant van uw apparaat in acht
 • Bij vervanging van AGM accu's voor Gel accu's onderzoek of de lader geschikt is voor het laden van Gel accu's. Indien de lader niet geschikt is voor een bepaald type accu zullen de accu's een zeer beperkte levensduur hebben.
 • Laad accu's voorafgaand aan het gebruikt altijd volledig op.
 • Gebruik nooit twee verschillende accu technologieën zoal AGM en GEL tegelijk.

GEL accu inloopperiode

 •  Actieven gebruikers van bijvoorbeeld elektrische rolstoelen of scootmobielen laden en ontladen hun accu's dagelijks. Dit wordt ook wel diepe ontlading genoemd. Voor deze toepassing is een uniek accu ontwerp noodzakelijk. De prestaties van een GEL accu verbeteren zodra de accu 15 t0t 20 kuur ontladen en weer opgeladen is. De inloopperiode is noodzakelijk om de accu volledig te activeren voor maximale prestaties en lange levensduur. Zodoende zal het bereik van de rolstoel, scooter of scootmobiel in het begin toenemen door de accu te gebruiken.

 

Laden van de accu

 • Zorg voor een lader die geschikt is voor de type accu. Vaak staat er bij de accu lader termen als Lead-acid (loodaccu), AGM, GEL of WET (auto accu's). De betere laders kunnen vaak alle types lades. Gebruikt u een verkeerde lader, dan zal de levensduur van de accu zeer kort worden.
 • Bij de accu's wordt vaak aangegeven met welke maximale stroom ze geladen mogen worden. Vaak is dat ongeveer 30% van de capaciteit van de accu. Dus bij een accu van 10Ah zal de maximale laadstroom rond de 3A liggen.
 • Laadt de accu altijd direct op na gebruik.
 • Gebruik altijd een druppellader of een lader met een UI laadpatroon. Daarbij mag de accu aan de lader blijven hangen.
 • Voor alle GEL, AGM en Loodaccu's geldt:  Hoe vaker laden, hoe langer ze mee gaan. Dit soort accu's is heel anders dan oplaadbare batterijen of li-ion accu's. Lood, AGM en Gel accu's gaan kapot als ze te diep ontladen worden. Bij 12 Volt accu's is de onderwaarde voor het voltage 10,8 Volt. Komt de accu hieronder, dan zal er schade ontstaan aan de accu. 
 • Onze loodladers vind u hier: Loodaccu laders

Onderhoud van de accu

 • Onder onderhoud van de accu verstaan we op tijd opladen en niet te diep ontladen. Een te diep ontladen accu gaat kapot, en een geladen accu gaat langer mee. Bewaar de accu altijd vorstvrij.  Gebruikt de juiste lader voor uw type accu.