Privacy Policy

Via onze webwinkel beterbatterij.nl worden privacygevoelige ofwel persoonsgegevens verwerkt. Beterbatterij acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden ons ons dan ook zeer zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij het verwerken houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Beterbatterij is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In dit privacy beleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Deze privacy is voor het laatst aangepast op 27 september 2015

Gebruik van persoonsgegevens

Door het aanschaffen op onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u opgegeven of waarvan duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Dit privacy beleid is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegene die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:

  • NAW Gegevens
  • Factuuradres
  • Emailadres
  • Betalingsgegevens


Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerde willen informeren over onze producten. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Registeren

U kunt zich tijdens het bestel traject registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een inzicht te geven van de producten die u bij ons heeft afgenomen.
Om u te kunnen registreren op onze website vragen wij u de volgende gegevens:

  • uw NAW gegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mail adres

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. WIj houden statistieken bij op onze website.